Regulamin sklepu internetowego

 

Sklep internetowy Jest Rudo, działający pod adresami internetowymi:

 • https://jestrudo.pl/sklep
 • https://jestrudo.pl/kursy
 • https://dbalnik.pl

prowadzony jest przez firmę: Natalia Lis, Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa, NIP: 5213879088, REGON: 384588375.

Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@jestrudo.pl.

 

§1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

a) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

b) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),

c) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),

d) Pośrednik Płatności – serwis Przelewy24.pl, wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. (61)847-52-64, fax: (61)847-08-38, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl; PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014,

e) Produkt – każdy produkt dostępny w Sklepie,

f) Produkt Elektroniczny – produkt niematerialny, zapisany w postaci elektronicznej (cyfrowej), w szczególności e-book, nagranie audio lub wideo, e-kurs, akcje i dodatki do programu Photoshop, którego twórcą jest Sprzedawca; Produkt Elektroniczny stanowi treść cyfrową w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta,

g) Produkt Tradycyjny/Fizyczny – produkt materialny, w szczególności książka.

h) Regulamin – niniejszy regulamin,

i) Sklep – sklep internetowy Jest Rudo, działający pod adresami internetowymi https://jestrudo.pl/sklep, https://dbalnik.pl, oraz https://jestrudo.pl/kursy, prowadzony przez Sprzedawcę,

j) Sprzedawca – Natalia Lis, NIP: 5213879088, REGON: 384588375, Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa.

k) Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

 

§2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów Elektronicznych (akcje i narzędzia do Photoshopa, ebooki, kursy wideo, poradniki PDF itp) i Produktów Tradycyjnych (#dbalnik).
 2. Za pośrednictwem Sklepu, Klient może dokonać zakupu Produktów uwidocznionych na stronie głównej j i podstronach Sklepu.
 3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klientów.
 4. Przed rozpoczęcie korzystania ze Sklepu Klient jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 5. Klient może założyć w Sklepie konto, ale dokonanie zakupu możliwe jest również bez zakładania konta. W żadnym jednak przypadku, Klient nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem.
 6. Umowy w Sklepie są zawierane w języku polskim.
 7. Wszystkie ceny Produktów podane na stronie głównej lub podstronach Sklepu są cenami brutto (sprzedawca zwolniony z VAT).
 8. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu.
 9. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:
    • dostęp do Internetu;
    • standardowy system operacyjny;
    • standardowa przeglądarka internetowa;
    • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 

§3

Składanie zamówienia

1. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.

2. Zawartość strony internetowej i podstron Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.

3. W celu złożenia zamówienia, Klient zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

a) wybrać Produkt lub Produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,

b) w widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy” u dołu strony,

c) wybrać formę dostawy zamawianych Produktów – w przypadku Produktów Elektronicznych jedyną formą dostawy jest dostawa w postaci wiadomości e-mail zawierającej odnośnik, pozwalający Klientowi uzyskać dostęp do zakupionego Produktu Elektronicznego lub pobrać zakupiony Produkt Elektroniczny na własne urządzenie,

d)  podać dane odbiorcy zamówienia, w tym adres, na który ma nastąpić dostawa zamówionych Produktów – w przypadku Produktów Elektronicznych dostawa zawsze następuje na adres e-mail podany przez Klienta,

e)  w przypadku chęci otrzymania faktury, należy zaznaczyć checkbox „Chcę otrzymać fakturę” oraz podać dane do faktury (tylko, jeśli Klient chce otrzymać fakturę VAT jako dowód zakupu Produktów objętych zamówieniem) – faktura zostanie doręczona Klientowi automatycznie w formie elektronicznej,

f)  zapoznać się z regulaminem i zaznaczyć checkbox „Przeczytałam/em i akceptuję regulamin*”

g) kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.

4. W formularzu zamówienia Klient jest zobowiązany podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Klient przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.

5. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 4 powyżej.

6. Jeśli Klient posiada konto, powinien zalogować się na nie przed złożeniem zamówienia. Może zrobić to również po kliknięciu przycisku „Przejdź do kasy” zgodnie z ust. 3 lit b) powyżej. Jeśli Klient nie posiada konta, może je założyć przed złożeniem zamówienia lub po kliknięciu w przycisk „Przejdź do kasy”. Klient może również złożyć zamówienie bez posiadania konta.

7. Z chwilą kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” zgodnie z ust. 3 lit. g) powyżej, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

8. Po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” zgodnie z ust. 3 lit. g) powyżej, Klient zostanie przeniesiony na stronę Pośrednika Płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Po przeprowadzeniu płatności, Klient zostanie przeniesiony na stronę z podsumowaniem zamówienia.

 

§4

Dostawa i płatność

1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Klientowi na etapie składania zamówienia.

2. Dostępne metody dostawy Produktów Fizycznych opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Klientowi na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Klient, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej.

3. W przypadku Produktów Elektronicznych jedyną formą dostawy jest wiadomość e-mail zawierająca odnośnik pozwalający Klientowi uzyskać dostęp do zakupionego Produktu Elektronicznego lub pobrać zakupiony Produkt Elektroniczny na własne urządzenie. Mail nosi tytuł „TWOJE PLIKI DO POBRANIA”. Dostawa w formie wiadomości e-mail jest bezpłatna.

4.Dostępne formy płatności w Sklepie, realizowana przez Pośrednika Płatności:

 • Szybki przelew elektroniczny
 • Karta płatnicza Visa lub Master Card. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 • Blik
 • PayPal
 • Google Pay
 • Apple Pay
 • PayPo
 • Raty
 • Przelew tradycyjny

 

5. Klient ma do wyboru następujące formy dostawy Produktów Tradycyjnych objętych zamówieniem:

  • dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej Kurier48 – koszt 15 zł
  • dostawa do paczkomatu InPost – koszt 17 zł
  • dostawa kurierem DPD – 18 zł

Przy zamówieniu powyżej 250 zł, przesyłka na terenie Polski jest gratis.

6. Realizacja zamówienia obejmującego Produkty Fizyczne następuje poprzez wysyłkę zakupionych produktów na adres podany przez Klienta.

7. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 72 h, chyba, że co innego wynika z opisu produktu w Sklepie.

8. Zamówienie uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do Klienta.

9. Przesyłka powinna zostać dostarczona do Klienta w terminie wynikającym z wybranego sposobu dostawy.

10. W sytuacji gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Klient ma prawo wyboru, czy zrealizuje zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z zamówienia.

11. Przed odebraniem przesyłki z Produktami Tradycyjnymi od kuriera Klient zobowiązany jest sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

12. Po odebraniu przesyłki z Produktami Tradycyjnymi w paczkomacie Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie zostało uszkodzone. Jeśli taka sytuacja zaistniała, Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy zawartość przesyłki nie została uszkodzona. Jeśli zawartość jest uszkodzona, Klient powinien złożyć reklamację, kierując się wskazówkami pojawiającymi się na wyświetlaczu paczkomatu.

 

§5

Produkty Elektroniczne

1. Realizacja zamówienia obejmującego Produkty Elektroniczne następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.

2. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Klientowi.

3. Każdy Produkt Elektroniczny dostępny w Sklepie jest dokładnie opisany, a w szczególności wskazane są wymagania techniczne, jakie musi spełniać urządzenie Klienta, by mógł on korzystać z Produktu Elektronicznego. Wymagania te mogą być różne ze względu na rodzaj Produktu Elektronicznego. W razie wątpliwości co do wymagań technicznych, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przed dokonaniem zakupu, pisząc na adres: kontakt@jestrudo.pl

4. Skorzystanie z niektórych Produktów Elektronicznych może wymagać posiadania przez Klienta odpowiedniego oprogramowania. Informacja o wymaganym oprogramowaniu znajduje się w ramach wymagań technicznych, o których mowa w ust. 1 powyżej.

5. Produkty Elektroniczne mogą być dostępne w różnych wariantach. Każdemu wariantowi odpowiada inna cena każdorazowo wskazana przy danym wariancie.

6. Rola Sprzedawcy sprowadza się do dostarczenia Produktu Elektronicznego Klientowi. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Klienta jakichkolwiek innych usług, a w szczególności usług doradczych związanych z korzystaniem z Produktu Elektronicznego. Jeśli Produkt Elektroniczny służy do dalszego wykorzystania przez Klienta, Klient korzysta z Produktu Elektronicznego samodzielnie.

7. Do Produktów Elektronicznych Sprzedawca dołącza instrukcje obsługi. W razie trudności z korzystaniem z Produktów Elektronicznych, Klient zobowiązany jest zapoznać się dołączoną instrukcją.

8. W przypadku Produktu Elektronicznego, jeśli Klient nie może uzyskać dostęp do zakupionego Produktu Elektronicznego lub nie może pobrać na własne urządzenie zakupionego Produktu Elektronicznego przy wykorzystaniu przesłanego mu w wiadomości e-mail o tytule: „TWOJE PLIKI DO POBRANIA” odnośnika, powinien jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy, pisząc na adres: kontakt@jestrudo.pl

 

§7

Odstąpienie od umowy Konsumenta

1. Klient, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych Produktów.

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.

4. Aby odstąpić od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład wiadomość e-mail wysłana na adres: kontakt@jestrudo.pl).

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. Klient ma obowiązek zwrócić produkt przedsiębiorcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem, na adres: IMKER ul. Szczebrzeska 55a, 22-400 Zamość; tel. 882 701 229.

7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

8. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia produktów, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

9. Jeżeli Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy nie odesłał produktu, Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem dokonanych przez Klienta płatności do dnia otrzymania produktu.

10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produkty w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

 

§8

Rękojmia Sprzedawcy

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt oraz treść cyfrową wolną od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

3. W razie stwierdzenia wady Produktu, Klient powinien wysłać zawiadomienie (oświadczenie) o stwierdzonej wadzie na adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@jestrudo.pl. Klient zobowiązany jest przesłać opis stwierdzonej wady oraz, jeśli to możliwe, załączyć zdjęcie.

3. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

4. Klient może dostarczyć wadliwy Produkt Tradycyjny (#dbalnik) na następujący adres: IMKER Logistyka, Brody Małe 2c, 22-460 Szczebrzeszyn.

5. Formularz reklamacyjny dostępny jest pod adresem: https://jestrudo.pl/sklep/wp-content/uploads/2015/11/Formularz-reklamacyjny.pdf jednak jego wypełnienie nie jest obowiązkowe.

6. Jeśli Klient stwierdził wadę Produktu Elektronicznego, wystarczające jest przesłanie reklamacji obejmującej dane, o których mowa w ust. 6 powyżej, na adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@jestrudo.pl; możliwy także kontakt telefoniczny na nr telefonu 503031218, od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00.

7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, pisząc na adres e-mail: kontakt@jestrudo.pl.

 

§9

Gwarancja satysfakcji

1. W stosunku do kursu PODSTAWY FOTOGRAFII Sprzedawca udziela 30-dniowej gwarancji satysfakcji.

2. Gwarancja satysfakcji polega na tym, że w ciągu 30 dni od dnia dokonania zapłaty za Produkt Elektroniczny, Klient może zażądać zwrotu ceny, jaką za dany Produkt Elektroniczny zapłacił.

3. Warunkiem zwrotu ceny jest przesłanie do Sprzedawcy na adres e-mail: kontakt@jestrudo.pl żądania zwrotu ceny i podaniem powodu zwrotu, a także usunięcie zakupionego Produktu/Produktów Elektronicznych ze wszystkich nośników.

4. Zwrot ceny nastąpi niezwłocznie, w ten sam sposób, w jaki Klient zapłacił za Produkt Elektroniczny.

5. Sprzedawca ma prawo odmówić uwzględnienia gwarancji satysfakcji, jeśli Klient nadużywa tej formy.

 

§ 10

Dane osobowe i pliki cookies

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówienia.

2. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klientów również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Klienta.

3. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.

4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

5. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

6. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

7. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej Sklepu.

8. Sprzedawca informuje Klientów, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta.

9. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.

10. Sprzedawca informuje, że dostępna jest polityka prywatności i plików cookies.

 

§ 11

Kodeks dobrych praktyk

1. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

 

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą Produktów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Klient będący Konsumentem, ma możliwość:

A) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,

B) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient, będący Konsumentem, może szukać na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl.

 

§ 13
Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta. Nowa treść Regulaminu obowiązywać będzie Klienta po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których został powiadomiony.

 

Aktualizacja: 01.01.2023